Contact Us

Instytut Studiów Energetycznych

Spółka z o.o.

ul. Nowy Świat 51 lok. 8
00-042 Warszawa

tel.: +48 (22) 629 – 97 – 46
fax: +48 (22) 621 – 74 – 88

Siedziba rejestrowa:
ul. Działkowa 2, 59-100 Polkowice

tel.: +48 (76) 847 – 49 – 70
fax: +48 (76) 845 – 14 – 22

Numer KRS: 0000283647
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: (opłacony) 1.000.000 zł

REGON: 020554065
NIP: 5020058100

Bank Account Number
60 1910 1048 2406 9949 6889 0001
prowadzony przez Deutsche Bank PBC S.A.

Send us a message

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message